Erkende WWSV club

Label erkende WWSV-club

1

DE CLUB HEEFT EEN VZW-STRUCTUUR

2

DE CLUB SLUIT HAAR LEDEN AAN CONFORM HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN WWSV

3

DE CLUB BEZORGT HAAR STATUTEN AAN WWSV EN DE AANVRAAG TOT AANSLUITING WORDT GOEDGEKEURD DOOR ALGEMENE VERGADERING WWSV

Iedere WWSV club is een erkende WWSV club.

Je label erkende WWSV club dien je wel zelf aan te vragen door een mailtje te sturen naar margot@wwsv.be