Ervaren kitesurfer: breng jezelf 100% in orde

Veilig kitesurfen

Je bent reeds een ervaren kitesurfer, je hebt alle vaardigheden en veiligheidstechnieken onder de knie, maar hoe je je 100% in orde? De nieuwe richtlijnen en wetgeving bazeren zich op 2 principes: bekwaam zijn en verzekerd zijn!

Je bekwaamheid kan je bewijzen door één van de nodige brevetten voor te leggen die je recht geven op het kitebekwaamheidsbewijs, of via een evaluatie door de kiteverantwoordelijke zelf. Het verzekerd zijn kan je bewijzen door je talis, die je ontvangt van de (kite)surfclub bij het aangaan van een (tijdelijk) lidmaatschap.

Ben je met bovenstaande principes in orde, dan kan je het water op! Gouden regel voor je het water op gaat is je aanmelden aan de dichtsbijzijnde (kite)surfclub, en je informeren over de weerscondities. Controleer voor elke sessie ook of je uitrusting nog conform het Charter kitesurfen. Hou elkaar op het water in het oog, veilig kitesurfen is een ploegsport!

 

Aanmeldingspicht bij de surfclub!

Als kitesurfer ben je verplicht om je aan te melden bij de dichtstbijzijnde kitesurfsurfclub. De toelating om te kitesurfen zal gegeven worden als je de bekwaamheden bezit om zelfstandig te kitesurfen (kitebekwaamheidsbewijs), en een bewijs kan voorleggen dat je verzekerd bent.

De bekwaamheid kan je bewijzen door in het bezit te zijn van het bekwaamheidsbewijs, of de hieraan gelijkgestelde Bloso of IKO diploma's. De verzekeringsplicht kan je voldoen door lid te worden bij één van de clubs aangesloten bij Wind en Watersport Vlaanderen.

Bij de eerste aanmelding zal je gevraagd worden om een document dat een overzicht van de bekwaamheden, verplichte uitrusting en veiligheidsvoorschriften te ondertekenen (het "Charter kitesurfen 2017"). Hierna kan je vrij het water op. Jaarleden van de club moeten de ondertekening en aanmelding maar éénmalig doen bij de seizoensaanvang.

Verzekeringsplicht

Elke kitesurfer moet een BA kiteverzekering hebben, deze is inbegrepen bij jaarlidmaatschap van een kitesurf club aangesloten bij Wind en Watersport Vlaanderen, of lidmaatschap bij een buitenlandse vereniging of bond die een gelijkwaardige BA kiteverzekering heeft opgenomen in hun lidmaatschap

Heb je dit niet dan kan is er de mogelijkheid zich tijdelijk lid maken bij één van de kitesurfclubs en verzekeren dmv een club daglidmaatschap.

Ben je jaarlid, dan krijg je een talis (lintje) die je aan je trapeze (harnas) hangt als bewijs van verzekering. Deze talis is te verkrijgen bij de kitesurfclub  of -school waar je lid bent. Het is wettelijk verplicht deze te dragen als bewijs van je verzekering.

Ben je tijdelijk lid of cursist, dan zal je een rode lycra moeten dragen. Deze rode lycra is het bewijs van je verzekering gedurende je tijdelijk lidmaatschap of lessenreeks.

Waar mag ik kitesurfen?

Je mag enkel kitesurfen in de kitesurf zones of insteekzones. Deze zijn duidelijk aangegeven door signalisatieborden en bevinden zich meestal aan één van de strandclubs.

Enkel in deze ‘insteekzone' mag je de branding doorkruisen. Kitesurfen doe je steeds bij voldoende zichtbaarheid en tussen het strand en een halve zeemijl (ongeveer 800m) van de laagwaterlijn zowel in en buiten de kitesurfzone.

Vaar je buiten de insteekzone evenwijdig met de kustlijn, dan blijf je steeds 200m van de waterlijn (= het strand). Ook je kite oppompen, lijnen uitleggen, en launchen kan enkel in de daarvoor voorziene zone. Informeer je hiervoor in de dichtstbijzijnde strandclub.

In het overzicht van alle kitesurf clubs en -scholen en in de kitesafe folder kan je een situatieplan vinden van alle zones per club.

Wanneer mag je kitesurfen aan onze kust?

Wanneer mag je kitesurfen aan onze kust?

Het hele jaar door, tussen zonsopgang en zonsondergang, en bij een windkracht minder dan 7 Beaufort. Deze windsterkte wordt gemeten op 4 verschillende meetpunten langs de Vlaamse kust.

Als er aan de club of kitesurfzone een rode watersportwimpel getoond wordt, dan is het kitesurfen verboden en is het kitesurfen op eigen risico.

Hangt er een groene watersportwimpel, dan is kitesurfen toegelaten, met bewaking en redding voorzien door de club of de reddingsdienst. Is de club gesloten, dan hangt er geen vlag.

Meer info over signalisatie aan de kust en watersportzones is te vinden op de website van de kustreddingsdiensten IKWV.

 

Een rode of gele lycra?

Een rode of gele lycra?

Een rode of gele lycra, je bent als kitesurfer verplicht om één van beide te dragen. De lycra geeft aanwelk kitesurf niveau je bezit. Als beginnende kitesurfer zal je steeds een rode lycra omdat

  • je geen kitebekwaamheidsbewijs bezit en les volgt onder begeleiding van een erkend clublesgever. 
  • je reeds een lessenreeks hebt gevolgd en je binnen de surfschool of club de technieken verder inoefent om het bekwaamheidsbewijs te behalen.

Eens je het bekwaamheidsbewijs hebt behaald zal je een gele lycra kunnen aankopen. Vanaf dan mag je zelfstandig kitesurfen binnen de kitesurfzones aan de gehele Vlaamse kust.

Hoe bewijs mijn bekwaamheid?

Hoe bewijs mijn bekwaamheid?

Het kitebekwaamheidsbewijs is het bewijs dat je zelfstandig en veilig het water op kan. Het bekwaamheidsbewijs kan je behalen als je de vaardigheden bezit die overeenkomen met: 

Je vaardigheden kan je bewijzen door één van boven vermelde brevetten voor te leggen, of via een evaluatie door de kiteverantwoordelijke zelf. Zolang bovenvermelde minimum bekwaamheid niet beheerst, dien je les te volgen bij een erkende kiteschool.

Als bezitter van het kitebekwaamheidsbewijs ben je ook online geregistreerd als ervaren kitesurfer. De lijst van gebrevetteerden is hier te vinden.

Gebrevetteerde
Klik om naar windreport te gaan
klik om alle Kiteclubs te ontdekken