Ethisch Verantwoord Sporten

CONTACTPERSOON ETHIEK

Dirk Riemaker
dirk@vyf-vvw.be
09 243 11 26
0477 37 88 45

AANSPREEKPERSOON ETHIEK

Dirk Riemaker
dirk@vyf-vvw.be
09 243 11 26
0477 37 88 45

Bijscholing: Sport met grenzen - Aanpakken van lichamelijk en seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport - Gent - 03/10/2017

Wat doe je als een sporter foto's heeft genomen van de meisjes onder de douche? Hoe zorg je voor een laagdrempelig aanspeekpunt voor mogelijke problemen? Welke gedragscode maak je op voor sporters en trainers omtrent kleedkamer- en douchegebruik? Kunnen er seksueel getinte mopjes gemaakt worden op de club met kinderen en jongeren? Mogen trainers en jongeren sms'en? Welke stappen neem je als een ouder een probleem meldt? Kan je een lid schorsen of uitsluiten voor lichamelijk of seksueel grensoverschrijdend gedrag?

In samenwerking met de Vlaamse Roeiliga vzw organiseert Wind en Watersport Vlaanderen vzw een bijscholing "Sport met grenzen - Aanpakken van lichamelijk en seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport" op 03/10/2017.

Datum: Dinsdag 3 oktober 2017
Tijdstip: 19:00 tot 22:00
Locatie: Huis van de Sport, Zuiderlaan 13, 9000 Gent

Klik op volgende weblink voor meer informatie en om u in te schrijven: www.dynamoproject.be/bijscholing/sport-met-grenzen-aanpakken-van-lichamelijk-en-seksueel-grensoverschrijdend-gedrag-in-2

Op de pagina van het Dynamo Project dient u zich eerst in te loggen om het inschrijvingsformulier weer te geven. Hebt u nog geen login, dient u zich eerst te registreren.

Chatkanaal 'Nu praat ik erover!'

Chatkanaal voor jongeren rond het thema seksueel misbruik.

Het Vertrouwenscentra Kindermishandeling (VK) wil met dit initiatief een communicatiekanaal aanbieden "op maat" van jongeren. Via dit kanaal kunnen jongeren in contact komen met gespecialiseerde en hiervoor opgeleide medewerkers van het VK te Brussel die hen zullen beluisteren, informeren en ondersteunen.

Meer informatie via www.nupraatikerover.be

"Ben je minderjarig en heb je vragen over seksueel misbruik? Word je seksueel lastig gevallen? Word je gedwongen dingen te doen die je niet wilt doen? Ken je iemand met zo'n probleem? Je bent welkom om hierover te chatten met een gespecialiseerde medewerker van het vertrouwenscentrum. Chatten kan anoniem, blijft strikt vertrouwelijk en niemand anders kan het gesprek meevolgen. Het is bovendien gratis. De chatbox is open op drie avonden in de week: maandag en dinsdag van 18.30 tot 21.30 uur en donderdag van 19 tot 22 uur. Meer informatie en de toegang tot de chatbox vind je op www.nupraatikerover.be

MELDPUNT Geweld, Mishandeling en Kindermisbruik

Op 12 maart 2012 werd de hulplijn "geweld, misbruik en kindermishandeling" van de Vlaamse overheid gelanceerd. Het integreert de bestaande meldpunten, aanspreekpunten, onthaalwerkingen van de vertrouwenscentra kindermishandeling en de centra algemeen welzijnswerk (slachtofferhulp, oudermishandeling, partnergeweld, intrafamiliaal geweld). De hulplijn is er voor alle burgers en vlot bereikbaar op het telefoonnummer 1712.
Het nummer 1712 is een nummer voor alle vormen van geweld en misbruik:
- voor vragen en concrete meldingen
- voor vermoedens en feiten
- voor alle doelgroepen: kinderen, volwassenen en ouderen
- voor slachtoffers en daders
- voor intrafamiliaal en extrafamiliaal geweld
- voor een vervolgtraject binnen hulpverlening of binnen justitie

MELDPUNT eetproblemen in topsport

Contactpersoon kerngroep: Raf Van Dyck, sportdiëtist, raf.vandyck@faber.kuleuven.be.

Time Out tegen Pesten

De Vlaamse sportsector zet in 2016 het thema pesten hoog op de agenda en voert het ganse jaar door campagne voor een TOP-sportomgeving. Ook Parantee zegt Time Out tegen Pesten en ijvert voor een pestvrij sportklimaat. Meer info over de TOP-campagne vind je op www.topindesport.be.

NIEUW: brochure "Ethiek, ook in jouw sportorganisatie"

Deze handleiding voor sportorganisaties is een houvast, geeft inzichten en tips mee met het oog op een ethischer sportbeleid.

Het bestuur van een sportorganisatie heeft een cruciale rol bij het creëren van een ethische sportomgeving.  Ze nemen tal van beslissingen die een grote invloed hebben op het klimaat van de sportorganisatie.  Zo is het belangrijk dat sportief en positief gedrag zo veel mogelijk gestimuleerd wordt en dat incidenten op een goede manier aangepakt worden.

Om de brochure te lezen, klik hier.

Panathlon verklaring

ONDERTEKEING PANATHLON VERKLARING

Tijdens de kalendervergadering d.d. 26 november 2009 heeft de VYF de Panathlon Verklaring ondertekend.


Panathlon International is een organisatie die zich inlaat met de ethische waarden in de sport. Wereldwijd ijvert Panathlon International om het begrip en de wederzijdse waardering binnen de sportwereld te bevorderen en de ergste uitwassen zoals geweld, doping, misbruik van kinderen, commercialisering, enz. aan te klagen.

Daarnaast voert Panathlon ook de culturele waarden hoog in het vaandel.

Met de steun van internationale experts heeft Panathlon Vlaanderen een 'Verklaring over Ethiek in de Jeugdsport' geschreven, die door Panathlon International is overgenomen.

In deze Verklaring zijn heldere gedragsregels vastgelegd bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport. Het 'Panathlon Charter over de rechten van het Kind in de Sport', is trouwens integraal opgenomen als één van de 5 punten in deze verklaring.

Meer informatie vind je op de website van Panahtlon Vlaanderen