IRC

Wind en Watersport Vlaanderen (WWSV) heeft een correspondentieovereenkomst afgesloten met de Union Nationale pour la Course au Large (UNCL) inzake de verstrekking van IRC meetbrieven in België.


Naast de reeds goed verlopende ondersteuning van het wedstrijdzeilen met kajuitjachten voor de recreatieve zeiler via het cruiserratingsysteem wenst WWSV vzw in samenwerking met de organisatoren van het ONZK nu ook het wedstrijdzeilen voor jachten die over een IRC meetbrief dienen te beschikken met een doeltreffende omkadering te ondersteunen.

Buiten de contacten met de wedstrijdorganisaties, de uniformiteit van de wedstrijden en kampioenschappen, het afstemmen van de wedstrijdkalender, de public relations, behoort ook het uitbouwen en beheer van het IRC ratingsystemen tot de taak van Wind en Watersport Vlaanderen

Met dit nieuw initiatief wil uw federatie de clubs, het wedstrijdzeilen voor jachten positief vooruit helpen.