Korte inhoud van de polis

Click here for the English version

Wanneer je als lid bij één van onze clubs aansluit en ook bij de VYF-VVW geregistreerd staat, dan ben je verzekerd tegen ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid tijdens het beoefenen van onze sport.

Hiervoor heeft de VYF-VVW met de verzekeringsmaatschappij N.V. ARENA, verzekeringspolissen afgesloten:

- Rechtsbijstand (polisnummer 1.102.169/1)

- Lichamelijke ongevallen (polisnummer 1.102.168)

- Burgerlijke aansprakelijkheid (polisnummer 1.102.169)

Welke waarborgen?

De verzekering is tweevoudig:

- de verzekering biedt dekking in L.O. (Lichamelijk letsel van de sporter)

- B.A. (Lichamelijk letsels aan derden en materiële schade aan derden met uitsluiting van sportmateriaal)

Leden van de clubs:

Zijn verzekerd in L.O. en B.A. (zie de verzekerde activiteiten)

De clubs:

Zijn verzekerd in B.A.

Onder club wordt verstaan: de club, haar bestuursleden en de aangestelden (monitoren, trainers, vrijwillige helpers,...)

De vrijwilligers:

Indien de vrijwilligers lid zijn: verzekerd als vrijwilliger in L.O en B.A.

Indien geen lid: verzekerd in B.A. (via de comfortoptie kan verzekering in L.O. aangevraagd worden).

Welke zijn de verzekerde activiteiten?

De beoefening van de pleziervaart met zeil- en motorboten, waterskiën, zeilwagenrijden, zee-hengelen, rafting, beachvolley, boardriding, (wind-, strand- en golfsurfing, kiteboarding), alsmede alle watersportactiviteiten en varianten beheerd en ingericht door de VYF-VVW en/of haar aangesloten clubs, waarvoor de VYF-VVW reglementen en voorschriften heeft opgesteld door de leden toe te passen tijdens het uitoefenen van deze activiteiten en dit zowel in binnen- als buitenland (worldwide). Weg van en naar de activiteiten inbegrepen (aangesloten leden). 

De polis biedt eveneens dekking voor de organisatie en beoefening van sport nevenactiviteiten (andere niet gevaarlijke sporten) en niet-sportactiviteiten in clubverband en dit zowel in binnen- als buitenland en de private beoefening (met inbegrip van algemene conditietraining) door de aangesloten leden.

Wat verstaat men onder het begrip "ONGEVAL"?

Wordt beschouwd als "lichamelijk ongeval": Een plotse gebeurtenis waarvan de oorzaak of een van de oorzaken buiten het organisme van het slachtoffer ligt en die een lichamelijk letsel tot gevolg heeft.

Het ongevalsbegrip bepaald in artikel 8 van de algemene voorwaarden werd uitgebreid tot hartfalen.
Het zich plots manifesteren van een beroerte (cerebro vasculair accident), een acuut hartfalen, hartritmestoornissen of een hartinfarct worden gelijkgesteld met een lichamelijk ongeval.

De verzekerde waarborgen

Lichamelijke Ongevallen        

1. Overlijden vanaf 5 jaar: € 15.000-
    Jonger dan 5 jaar: zie "begrafeniskosten" onderaan

2. Blijvende invaliditeit (tot 70 jaar): € 35.000-

3. Dagvergoeding

   - Leden tot 65 jaar: € 30- per dag 

   - Duurtijd: 104 weken

   + bijkomende optie: € 5,60- per dag (wachttijd 30 dagen)

   - Vanaf wettelijke pensioenleeftijd: Nihil

4. Behandelingskosten / begrafeniskosten

 • Medische kosten opgenomen in de nomenclatuur van het RIZIV: Tot 150% van het tarief
 • Kosten niet opgenomen in de nomenclatuur van het RIZIV: € 500- max. per ongeval
 • Kosten voor tandprothesen: € 150- max. per tand, € 600- max. per ongeval
 • Vervoerkosten van het slachtoffer: Basis arbeidsongevallenverzekering
 • Begrafeniskosten
  • voor leden van 5 jaar en ouder: € 620-
  • voor leden jonger dan 5 jaar: € 8.500-

Conform artikel 12 der Algemene Voorwaarden

 • Duurtijd: 104 weken
 • Vrijstelling: € NIHIL

5. Opzoekings- en reddingskosten: € 5.000- per ongeval

Burgerlijke aansprakelijkheid

- Burgerlijke Aansprakelijkheid "Federatie / Clubs / Sportbeoefenaars"

- "B.A.-Familiale" prioritair!

- Lichamelijke schade

   - absolute limiet: € 5.000.000-

   - limiet per slachtoffer: € 2.500.000-

- Stoffelijke schade

   - limiet per schadegeval: € 620.000-

Toevertrouwd goed

 • De polis werd uitgebreid voor schade veroorzaakt aan ter beschikking gestelde goederen, in gebruik genomen indoor-sportinstallaties en hun inboedel overkomen tijdens en door het feit van het beoefenen van de hoofdsportactiviteit t.b.v. max.  € 12.500 per schadegeval.
 • Vrijstelling: € 125- per schadegeval

Schade aan zeilwagentjes

De schade veroorzaakt door de leden onderling aan de zeilwagentjes tijdens de wedstrijden is eveneens verzekerd onder volgende voorwaarden:

 • tussenkomst van 75% van het schadebedrag, met een maximum van € 5000- per schadegeval.
 • mits verslag van de koerscommissaris waarin duidelijk een aansprakelijkheid van één van de leden is vastgesteld.
 • mits er geen inbreuk op reglementering van de zeilwagenfederatie is gebeurd.

RECHTSBIJSTAND

Burgerlijke verdediging: Zie "Burgerlijke Aansprakelijkheid"
Strafrechtelijke verdediging: € 12.400- per schadegeval

Bijstandsdekking - Repatriëring

Let op!

De medische kosten gemaakt in het buitenland (vervoer naar ziekenhuis, ziekenhuis zelf, etc.) zijn verzekerd maar repatriëring zit niet standaard in de globale polis.
Deze ‘bijstandsdekking' kan bijkomend worden onderschreven via ons reisprogramma aan € 0,74 per persoon / per dag.
Het intekenformulier kunt u hier vinden.

VYF-VVW Verzekering - Clubpolissen

Regelmatig moeten wij nog steeds vaststellen dat in combinatie met de VYF-VVW dekking inzake de decretale verzekering en inzake de rechtsbijstandsverzekering een aantal clubs nog dubbele verzekeringen afsluiten of nalaten een aantal noodzakelijke verzekeringen af te sluiten. Als federatie zijn wij steeds bereid om uw polissen na te zien zodat u als club geen dubbele verzekering dient te betalen of onnodige risico's zou lopen. Voor meer informatie contacteer directeur@vyf-vvw.be.

VYF-VVW Verzekeringseminaries

Regelmatig beantwoordt het VYF-VVW-secretariaat vragen betreffende de door VYF-VVW aangeboden verzekeringen.

In samenwerking met ARENA nv organiseert de VYF-VVW vzw op geregelde tijdstippen een verzekeringsseminarie waarbij de heer Van den Bosch, Algemeen Directeur ARENA op een deskundige manier duidelijkheid brengt inzake het verzekeringsaanbod.

Presentatie verzekeringsseminarie 06/02/2017 - Arena