Niveau 2

Niveau 2 zijn de geïdentificeerde topsporttalenten, die werken ifv. de OS 2020 - 2024, zij worden onderverdeeld
in verschillende Talent Teams. Deze Talent Teams werken VYF gestuurd vanuit de VYF topsportcommissie.
Deze sturing gebeurt op vlak van trainings- en wedstrijdprogramma, sporttechnische, sportwetenschappelijke en logistieke
omkadering.