Opendeurdagen

Opendeurdagen:

Het volstaat als je op het clubsecretariaat een lijst bijhoudt met naam en adres van de deelnemers (actieve sporters tijdens een opendeurdag) om deze te verzekeren.

Verzekeringslogboek:

Via het secretariaat kunnen clubs een logboek aanvragen voor occasionele sporters. In dit logboek worden de namen bijgehouden van personen die vrij toegelaten worden op de waterplas. Het gaat over personen die deelnemen aan activiteiten ter promotie van de sport, van je club.

Vb: Personen die je 5 gratis zeilbeurten geeft, personen tijdens een opendeurdag,...

Het gaat hier dus niet om cursisten of personen die een dag les volgen. Deze dienen verzekerd te worden via het speciale verzekeringsformulier tijdelijke risico's.