Profiel

Sport Vlaanderen erkent WWSV vzw als enige unisportfederatie categorie A voor de Surf- en Zeilsport in Vlaanderen.

Sport Vlaanderen kent subsidies toe aan WWSV vzw, o.a. voor de personeelskosten, voor de basiswerking, jeugdsport en topsport en voor de organisatie van nationaal en internationaal erkende activiteiten (Belgische, Europese en Wereldkampioenschappen).

De WWSV vzw staat open voor alle Vlaamse verenigingen die zowel de recreatieve als de competitieve watersport beoefenen.

De WWSV spitst zich niet enkel toe op competitie. Testdagen, interactieve beursstanden, en ondersteunen van recreatieve evenementen zoals de watersportdag, opendeurdagen en bijscholingen zorgen voor een voortdurend contact met de sporters en de clubs, zowel met de beginners als de pro's.

De WWSV beperkt zijn werking ook niet enkel tot Vlaanderen. Zowel de Belgische kampioenschappen als een aantal surfevenementen gaan elk jaar door op de beste spots in Europa, dit in samenwerking met onze clubs en creatieve partners. Omgekeerd werkt het ook: vele internationale wedstrijden kiezen onze Vlaamse kust en onze clubs als gastheer voor WK's en EK's.

De WWSV vzw is lid van Belgian Sailing (Koninklijk Belgisch Yachting Verbond vzw).

De WWSV vzw is als enige Vlaamse Federatie aangesloten bij de ISAF, ISSA, ISA en ESF.

De WWSV vzw is lid van het Vlaams Doping Tribunaal en van de Vlaamse Sport Federatie.