Structuur

WWSV engageert zich om op de verschillende niveaus van haar sportief beleid, op een gestructureerde manier een lange termijn visie in de praktijk uit te bouwen en toe te passen om zo te komen tot een integraal topsportbeleid.

De werking van, en samenwerking binnen de topsportcommissie is uiterst belangrijk bepalend voor het slagen van de topsportwerking van de WWSV.

De hoofdtaak van de topsportcommissie bestaat er in het topsportbeleid op te stellen, voor te stellen en te verdedigen bij de Raad van Bestuur. Deze commissie is ook bevoegd voor het uitvoeren, opvolgen en bijsturen van het beleids- en actieplan.

We onderscheiden 4 verschillende niveaus (niveau 1, 2, 3 en 4) binnen het sportief beleid van de WWSV.

Niveau 1:

Het hoogste niveau, omvat de elitesporters. Hier zitten de atleten die reeds de voorgaande jaren tot deze categorie behoorden en werken i.f.v. de volgende Olympische Spelen.

Niveau 2:

Dit zijn de beloftevolle jongeren die werken i.f.v. de OS 2016.
Hieraan worden de sporters gekoppeld die het potentieel hebben om de OS 2020 te halen maar op dit ogenblik nog niet voldoen aan de criteria voor elitesporters.

Niveau 3:

Dit zijn de geïdentificeerde topsporttalenten, die werken ifv. de OS 2020 - 2024, zij worden onderverdeeld in verschillende Talent Teams. Deze Talent Teams werken WWSV gestuurd vanuit de WWSV topsportcommissie. Deze sturing gebeurt op vlak van trainings- en wedstrijdprogramma, sporttechnische, sportwetenschappelijke en logistieke omkadering.

Niveau 4:

De clubwerking is de basis en dient jaar op jaar te zorgen voor de toevoer van atleten naar het volgende niveau.

Binnen het jeugdlabel van de WWSV worden clubs gestimuleerd om trainingsteams op te richten.

In dit niveau wordt aan scouting / talentdetectie gedaan om nieuwe jonge topsporttalenten op te pikken.