Tarieven

Werkend lid

Elke Vlaamse watersportvereniging kan werkend of effectief lid worden, op voorwaarde te voldoen aan de statuten en het huishoudelijk reglement van Wind & Watersport Vlaanderen vzw.

Toegetreden lid

Elke Vlaamse watersportvereniging kan toegetreden lid worden, op voorwaarde te voldoen aan de statuten en het huishoudelijk reglement van Wind & Watersport Vlaanderen vzw.

WWSV Ledenbijdrage 2018

Zoals beslist door de Algemene Vergadering dd. 30/03/2017 wordt er gekozen vanaf 2018 voor een eenvoudig en uniformsysteem voor alle clubs:

  • hoofdlid 18,80 €
  • gezinslid op hetzelfde adres: 4,70 €
  • Jeugdlid op 01/01/2018 jonger dan 26 jaar 9,40 €
  • Voor leden waarvoor geen rijksregisternummer gekend is wordt 1 € toeslag gerekend. Tarief jeugdlid kan enkel toegekend worden indien het rijksregisternummer gekend is.

De extra verzekering voor Kitesurfers blijft ongewijzigd en bedraagt €5,00.
De extra verzekering voor recreatieve zeilwagenrijders bedraagt € 1,54 en € 12,96 voor competitie zeilwagenrijders.

Lidgeld en verzekering worden steeds afgesloten voor de periode van 1 jaar (van 01 januari t.e.m. 31 december).

In het begin van het jaar wordt er naar de clubs een voorschotfactuur opgemaakt ten bedrage van 75 % van de bijdrage van het jaar voordien. De voorschotfactuur moet uiterlijk tegen 31 mei betaald worden.

Uiteraard staan wij steeds tot uw dienst voor verdere inlichtingen hierover.

Aanvraagformulier voor aansluiting bij de VYF vzw

Naam: (*)
Functie:
Club: (*)
Adres: (*)
E-mail: (*)
Telefoon: (*)
Wenst aan te sluiten bij de Vlaamse Yachting Federatie vzw: JA
NEEN
Vraag een verantwoordelijke contact met me op te nemen: JA
NEEN
Gelieve deze tekst over te nemen:
 

(*) verplicht in te vullen