Stuurbrevet - Vaarbewijs

Het stuurbrevet is wettelijk verplicht voor het besturen van een pleziervaartuig vanaf 15 meter of dat sneller kan varen dan 20 km/uur, ongeacht zijn lengte.

Er bestaan twee soorten stuurbrevetten:

- Het beperkt stuurbrevet mag overal in België worden gevaren, met uitzondering van de Beneden-Zeeschelde;
- Het algemeen stuurbrevet mag op alle Belgische binnenwateren worden gevaren.

De te nemen stappen en verdere informatie kan je hieronder vinden: