WWSV-labels

WWSV kwaliteitslabel vergadering 2017 de foto's en de prijzen!

WWSV kwaliteitslabel vergadering 2017 de foto's en de prijzen!

Op dinsdag 28 november verzamelden 26 WWSV clubs in het Huis van de Sport Gent voor de jaarlijkse uitreiking van de WWSV kwaliteitslabels. Voor het tot de verdeling van de kwalteitslabels "erkende jeugd zeil/surf school" en "erkende jeugd trainingsclub".

Voor we aan de diploma uitreiking begonnen hadden we enkele sprekers. 

Zo heeft Unified Sailing een voorstelling gegeven over hun werking met tot doel meer clubs te prikkelen om G-sport aan te bieden.

Sara Verhoken gaf een toelichting over het VTS aanbod 2018, Tommy Maenhaut gaf een presentatie over het innovatieproject van WWSV en tot slot kwam Wouter De Gryse meer uitleg geven over het laagdrempelig sporten binnen het zeilen. 

Hoogtepunt van de avond was het uitreiken van de subsidies voor een totaalbedrag van €48.726,18 voorafgegaan met de voorstelling van de spelregels voor 2018. Bekijk de fotoreportage van de WWSV labelvergadering, en lees de presentaties nog eens na 

Meer info over de WWSV labels online »

Inleiding WWSV kwaliteitslabels 2018

WWSV wil blijvend, extra aandacht besteden aan de jeugdsport. Samen met de Vlaamse Overheid / Sport.Vlaanderen wordt een jeugdsportfonds opgericht dat ten goede komt aan de aangesloten clubs die initiatieven ondernemen om de jeugdwerking binnen hun club kwalitatief te verbeteren en op het vlak van participatie te verhogen.

Doelstelling

Met het jeugdsportfonds wenst de WWSV de kwaliteit van de jeugdsportwerking in de bij haar aangesloten sportclubs te verhogen, met bijzondere aandacht voor de verhoging van de sportparticipatie van de jeugd.

Jeugdsportfonds

Het jeugdsportfonds komt tot stand dankzij de steun (=subsidiebedrag) van de Vlaamse Overheid / Sport.Vlaanderen. Bovenop dit subsidiebedrag dient de WWSV 25% van het toegekende subsidiebedrag van Sport.Vlaanderen via eigen middelen extra in het jeugdsportfonds te investeren.
De verdeling van het jeugdsportfonds gebeurt als volgt:
- 88% komt ten goede van de clubs en wordt verdeeld zoals beschreven in het reglement.
- 12% kan door WWSV gebruikt worden voor de overhead kosten nodig om het project te doen slagen.

Een jeugdsportproject indienen

Elke erkende WWSV-club/basis kan een jeugdproject indienen.

Een club/basis kan een jeugdsportproject indienen aan de hand van het daartoe bestemde inschrijfformulier. De inschrijving dient te gebeuren vóór 31 december van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin het project plaatsvindt.